Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 1000 ❯❯ Belzona 1212

Belzona 1212

Dwuskładnikowy kompozyt do napraw, który nie wymaga starannego przygotowania powierzchni, opracowany z myślą o zastosowaniach u klienta na podłożach mokrych, zaolejonych i eksploatowanych pod wodą. Ten wszechstronny, niezawierający rozpuszczalników materiał jest szybkoutwardzalny. Doskonale przylega do podłoży przygotowanych ręcznie, których nie można poddać piaskowaniu.

Materiał Belzona 1212 można łatwo wymieszać i zastosować bez specjalistycznych narzędzi. Jest on idealny do zestawów do napraw awaryjnych, ponieważ umożliwia szybkie ponowne włączenie do eksploatacji.

Główne zalety:

 • Wielozadaniowy, trwały kompozyt do napraw niewymagający starannego przygotowania podłoża.
 • Doskonale przylega do przygotowanych ręcznie powierzchni mokrych, zaolejonych i eksploatowanych pod wodą.
 • Szybkie utwardzenie, także w niskiej temperaturze, umożliwia naprawy awaryjne u klienta bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Doskonałe właściwości mechaniczne gwarantują trwałość i długi okres eksploatacji.
 • Łatwe mieszanie w stosunku objętościowym 1:1 umożliwia proste zastosowanie bez użycia specjalistycznych narzędzi.
 • Materiał jest niezwykle wszechstronny — doskonale nadaje się do zestawów naprawczych i napraw awaryjnych.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Doskonała odporność na korozję i oddziaływanie substancji chemicznych
 • Może być poddawany obróbce mechanicznej przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Zastosowania materiału Belzona 1212 obejmują:

 • Spajanie płyt, wypełnianie wżerów korozyjnych i miejscowe naprawianie mokrych, pokrytych kondensatem lub zaolejonych rur w sytuacjach, gdy nie można zastosować piaskowania.
 • Eliminację wycieków oleju i innych cieczy ze zbiorników zasobnikowych, silników, przekładni, transformatorów i studzienek.
 • Trwałe naprawianie konstrukcji i jednostek morskich, w tym kadłubów statków, sterów, śrub i zbiorników balastowych bez konieczności wycofywania jednostki z eksploatacji.
 • Naprawianie elementów podwodnych — np. zastosowania w strefach rozbryzgowych i dostosowane do konstrukcji przybrzeżnych 
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 20°C 9 minut
Czas do pełnego obciążenia mechanicznego w temperaturze 20°C 8 godz.
Przyczepność pull-off (ASTM D4541 / ISO 4624) do ręcznie przygotowanej stali szlifowanej (SSPC-SP11/ ISO 8501-1 St3) 28,3 MPa do stali miękkiej zanieczyszczonej olejem transformatorowym; 28,3 MPa do mokrej stali miękkiej.
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM D695) 75,4 MPa po utwardzeniu przez 24 godz. w temperaturze 20°C
Wytrzymałość na rozciąganie i zginanie (ASTM D790) 61,4 MPa po utwardzeniu przez 24 godz. w temperaturze 20°C
Przylega do: podłoży metalowych, w tym stali miękkiej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu i ołowiu.
Typowe zastosowania Ręcznie przygotowane podłoża mokre, zaolejone i eksploatowane pod wodą, w tym spajanie płyt na zimno, naprawy z zastosowaniem łat, wypełnianie wżerów i wiele innych.
Wielkość opakowania 450 g
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Nieszczelny spaw zbiornika zasobnikowego oleju
Opakowanie produktu Belzona 1212
Płyty zespojone z użyciem materiału Belzona 1212 i obszar zabezpieczony powłoką
Uszkodzenie korozyjne o głębokości 5 mm (0,2 cala) pod izolacją eksploatowanej od 50 lat chłodni marki Trane
Uszkodzony pod wpływem korozji obszar odbudowany z użyciem materiału Belzona 1212
Nałożona powłoka — chłodnia gotowa do założenia izolacji
Pęknięte żeberko wypełnionego olejem transformatora
Eliminacja wycieku przy minimalnym przestoju
Miejscowa naprawa znacznego uszkodzenia korozyjnego rury, na której osadza się kondensat, z użyciem materiału Belzona 1212
Wyciek oleju z transformatora usunięty u klienta z użyciem materiału Belzona 1212
Naprawa wanny olejowej ciężkiego wyposażenia z użyciem materiału Belzona 1212
Zbliżenie na naprawioną wannę olejową
Podwodna aplikacja produktu Belzona 1212
Korozja zbiornika wody morskiej — przygotowana powierzchnia
Zastosowanie materiału Belzona 1212 do usunięcia perforacji ściany
Ostatni etap naprawy — nałożenie łaty Belzona SuperWrap II
Numer: 
1212