Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 1000 ❯❯ Belzona 1331

Belzona 1331

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa przeznaczona do nakładania metodą natryskową lub pędzlem, zabezpieczająca przed erozją i korozją elementy funkcjonujące w stałym zanurzeniu w temperaturze do 50°C (122°F). Tę niezawierającą rozpuszczalników powłokę można w prosty sposób wymieszać i zastosować w temperaturze otoczenia jako system jedno- lub dwupowłokowy. Dzięki 24-godzinnej przerwie dzielącej nakładanie pierwszej i drugiej powłoki, możliwe jest szybkie zastosowanie ograniczające przestój.

Dzięki zdolności do grubego, niespływającego pokrycia już przy zastosowaniu jednej warstwy oraz wysokiej odporności na erozję materiał Belzona 1331 sprawdza się idealnie jako epoksydowa powłoka rur zabezpieczająca spoiny obwodowe połączeń wewnętrznych. Ta niezawierająca składników wypełniających i stosowana metodą natryskową powłoka nowej generacji, zapewnia wytrzymałe zabezpieczenie powłoką ceramiczną, nie powodując zużycia czy uszkodzeń sprzętu natryskowego.

Główne zalety:

 • Doskonała odporność na erozję i korozję w zanurzeniu.
 • Szybkie zastosowanie metodą natrysku bezpowietrznego bez zużycia sprzętu natryskowego. O ile jest to wymagane, może być także stosowana przy użyciu pędzla.
 • Może być stosowana jako system jedno- lub dwupowłokowy. Czas oddzielający nałożenie pierwszej i drugiej powłoki wynosi 24 godziny.
 • Zdolność do grubego krycia przy zastosowaniu jednej niespływającej powłoki (> 1250 mikronów).
 • Doskonała odporność na odspajanie katodowe.
 • Doskonała elastyczność, twardość i odporność na uderzenia.
 • Wyjątkowa odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
 • Dostępna w jasnych kolorach zapewniających widoczność w ciemnych przestrzeniach podczas zastosowania i inspekcji.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Doskonałe przyleganie do większości powierzchni metalowych, w tym ze stali węglowej, nierdzewnej oraz stali specjalistycznych.

Zastosowania materiału Belzona 1331 obejmują:

 • Odporną na erozję i korozję powłokę do zbiorników procesowych, separatorów, pomp, wymienników ciepła i kondensatorów eksploatowanych w zanurzeniu.
 • Powłokę epoksydowa do rur zabezpieczającą spoiny obwodowe połączeń wewnętrznych.
 • Naprawianie zużytych i uszkodzonych zbiorników lejowych i zsuwni.
 • Trwałe zabezpieczanie skruberów przed korozją.
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 25°C 40 minut
Czas do eksploatacji w zanurzeniu w temperaturze 20°C 3 dni
Przyczepność pull-off (D4541 / ISO 4624) 33,8 MPa na miękkiej stali wypiaskowanej
Wydajność krycia Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego: 
2,1 m2 na kilogram na warstwę
Odporność termiczna 50°C w zanurzeniu, 120°C na sucho
Przylega do: stali węglowej, stali nierdzewnej, stopów specjalistycznych oraz innych metali i materiałów
Typowe zastosowania Powłoka epoksydowa przeznaczona do nakładania metodą natryskową lub pędzlem zabezpieczająca przed erozją i korozją powierzchnie zanurzone w cieczy.
Wielkość opakowania 550 g, 2,5 l, 7,5 l 
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Nakładanie pierwszej powłoki z materiału Belzona 1331 we wnętrzu zbiornika procesowego
Nakładanie drugiej powłoki z materiału Belzona 1331
Zbiornik procesowy zabezpieczony powłoką Belzona 1331 przed erozją i korozją
Trwałe zabezpieczenie układu wydechowego jednostki pływającej z użyciem materiału Belzona 1331
Nakładanie powłoki z materiału Belzona 1331 na dno barki
Dno barki z powłoką z materiału Belzona 1331 zapewniającą trwałe zabezpieczenie przed erozją i korozją
Głębokie wżery wzdłuż krawędzi skrzyni wodnej
Płaszcz rury kondensatora naprawiony z użyciem materiału Belzona 1111 (Super Metal) do uzupełnienia ubytków metalu oraz powłoki Belzona 1331
Wewnętrzna wykładzina rury nałożona jako pojedyncza, niespływająca warstwa pokrywająca obwodowy ścieg spoiny
Wyposażenie do aplikacji metodą natryskową bez śladów zużycia po zastosowaniu materiału Belzona 1331 (u góry) w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami ceramicznymi do zabezpieczania przed erozją (u dołu)
Wirnik pompy z powłoką zabezpieczającą przed erozją i korozją
Korpus pompy z powłoką zabezpieczającą przed erozją i korozją
Wżery korozyjne na wewnętrznej powierzchni zbiornika morskiego
Zbiornik zabezpieczony przed erozją i korozją
Numer: 
1331