Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 5000 ❯❯ Belzona 5871

Belzona 5871

Belzona 5871 to dwuskładnikowy, niezwierający rozpuszczalników, polimerowy system powłoki barierowej zapewniający izolację termiczną o właściwościach antykorozyjnych oraz izolację termiczną chroniącą przed oparzeniami w razie dotyku i w temperaturach ujemnych.

Materiał ten został opracowany do zastosowań na metalowych elementach rurowych, przewodach i innym wyposażeniu przemysłowym. System Belzona 5871 zapewnia izolację termiczną oraz zabezpieczenie przed oparzeniami, eliminuje korozję, w tym pod izolacją, kondensację i zapewnia zabezpieczenie przed zamarzaniem, co podnosi bezpieczeństwo i przedłuża okres eksploatacji.

Materiał Belzona 5871 można stosować pędzlem, metodą natryskową przy użyciu kartusza lub wieloczęściowego wyposażenia natryskowego i po aplikacji wytwarza lekką pianę o zamkniętych pęcherzykach. Umożliwia to obniżenie temperatury powierzchniowej na podłożach o wartość do 60°C (140°F), jednocześnie zapewniając zabezpieczenie przed korozją.

Główne zalety:

 • Doskonała odporność na korozję zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne i eliminuje korozję pod izolacją (ICU).
 • Materiał Belzona 5871 można nakładać pędzlem lub metodą natryskową, co umożliwia aplikację zarówno na małych elementach o złożonej geometrii, jak i szybkie zastosowanie na dużych powierzchniach.
 • Właściwości termiczne i w temperaturach poniżej zera oraz zabezpieczenie przed oparzeniami w razie dotyku zapewniają indywidualną ochronę przed oparzeniami w miejscu pracy.
 • Rozszerza się do objętości sięgającej trzykrotność grubości nałożonej warstwy, co ogranicza liczbę wymaganych warstw w porównaniu z konwencjonalnymi systemami powłok
 • Izolacja termiczna ogranicza wymianę ciepła przez powierzchnię, podnosząc sprawność wyposażenia
 • System niezawierający rozpuszczalników

Zastosowania materiału Belzona 5871

 • Systemy rur
 • Przewody
 • Zewnętrzne elementy zbiorników/zasobników
 • Maszyny i wyposażenie przemysłowe
 • Kolumn i aparatów procesowych
Podstawowe dane techniczne:
Proporcje mieszania — objętościowo: 2 części Bazy na 1 część Utwardzacza — wagowo: 2,3 części Bazy na 1 Część Utwardzacza
Czas użytkowania 20 minut w temperaturze 20°C
Zabezpieczenie przed oparzenie przy dotyku (ASTM C1055) Materiał Belzona 5871 można stosować w celu zabezpieczenia przed oparzeniami w razie dotyku, ogranicza on temperaturę powierzchniową do wartości poniżej 60°C
Przewodność cieplna 0,1 W/m.k
Odporność na rozbryzgi słonej wody (ASTM B117) Przeprowadzone próby wykazały, że jednowarstwowy system Belzona 5871 (o grubości utwardzonej powłoki 3 mm), utwardzony w temperaturze 20°C i poddany wygrzewaniu w temperaturze 120°C nie wykazuje żadnych oznak uszkodzeń po stałej ekspozycji przez 3000 godzin
Korozja pod izolacją (CUI) System Belzona 5871 nie wykazuje żadnych oznak uszkodzeń po 1000 godzin symulowanych warunków powodujących korozję pod izolacją przy ekspozycji na cykle temperatury wynoszącej 60°C oraz 120°C, przy zmiennych okresach narażenia na warunki suche i mokre
Przyczepność do: betonu, kamienia, cegły, marmuru, stali i wielu innych powierzchni.
Wielkość opakowania 15 kg
Dostępność Wyślij zapytanie
   
Galeria: 
Belzona 5871
Opakowanie Belzona 5871
Korozja powierzchni rury pod izolacją cieplną (CUI)
Izolacja rurociągów i aparatów - przeznaczenie dla Belzona5871
Izolacja rurociągów i aparatów - przeznaczenie dla Belzona 5871
Belzona 5871
Belzona 5871
Numer: 
5871