Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 4000 ❯❯ Belzona 4361

Belzona 4361

Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka epoksydowa do trwałego zabezpieczania betonu przed oddziaływaniem substancji chemicznych. Ta epoksydowa powłoka barierowa jest idealna do zabezpieczania dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, ponieważ pozostaje szczelna nawet w przypadku pęknięć podłoża betonowego dzięki bardzo wysokiej elastyczności oraz odporności na wiele rodzajów substancji chemicznych, w tym na kwasy i alkalia.  

Materiał Belzona 4361 można łatwo wymieszać i zastosować bez użycia specjalistycznych narzędzi. Na dodatek utwardza się w temperaturze otoczenia, co eliminuje konieczność wykonywania prac gorących.

Główne zalety:

 • Doskonała elastyczność zapewniająca trwałość powłoki w przypadku pęknięć podłoża betonowego.
 • Doskonała odporność na oddziaływanie wielu rodzajów substancji chemicznych, szczególnie kwasów i alkaliów.
 • Proste mieszanie i zastosowanie bez specjalistycznych narzędzi.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Bez skurczu, rozszerzalności i ugięcia pod obciążeniem
 • Doskonałe przyleganie do wszystkich podłoży sztywnych, w tam betonu, kamienia i cegły.

Zastosowania materiału Belzona 4361 obejmują:

 • Zabezpieczanie dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, ścian zabezpieczających przed kwasami oraz stref transportu i magazynowania substancji chemicznych.
 • Uszczelnianie odpływów i kanałów instalacji chemicznych.
 • Zabezpieczanie betonowych podstaw pomp i korpusów pomp przed wyciekami substancji chemicznych
 • Po zastosowaniu z kruszywem firmy Belzona tworzenie przeciwpoślizgowych chodników w dodatkowych strefach bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych.
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 20°C 30 minut
Czas po upływie któego można wznowić ruch pojazdów po utwardzeniu w temperaturze 25°C 24 godz. 
Zalecana wydajność krycia (opakowanie 1,5 kg) Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego: 
4,6 m2 (49,5 stopy kw.) na 1,5 kg na warstwę
Przyczepność: pull-off (D4541 / ISO 4624) 5,6 MPa (810 psi) po utwardzeniu w temperaturze otoczenia na betonie suchym,
5,4 MPa (780 psi) po utwardzeniu w temperaturze otoczenia na betonie mokrym
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM D695) 70,0 MPa (10 150 psi) po utwardzeniu w temperaturze otoczenia
Współczynnik wydłużenia w próbach przeprowadzonych zgodnie z normą ASTM D412 (matryca C) 20% po utwardzeniu i próbie w temperaturze 20°C
Przyczepność do: betonu, kamienia i cegły
Typowe zastosowania Elastyczna powłoka zabezpieczająca beton przed oddziaływaniem substancji chemicznych
Wielkość opakowania 1,5 kg Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji. 
Kolor Czerwony, czarny
Dostępność* Wyślij zapytanie
Galeria: 
Aktywacja podłoża przed zastosowaniem powłoki
Podłoże po przygotowaniu
Pierwsza powłoka materiału Belzona 4361 — po zastosowaniu
Druga powłoka materiału Belzona 4361 — po zastosowaniu
Doskonała elastyczność materiału Belzona 4361 potwierdzona testem
Strefa bezpiecznego przechowywania ze zbiornikiem na kwas siarkowy o stężeniu 93%
Strefa bezpiecznego przechowywania zabezpieczona powłoką Belzona 4361
Numer: 
4361