Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 4000 ❯❯ Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

Trójskładnikowy naprawczy kompozyt epoksydowy opracowany do napraw, kładzenia nowych nawierzchni i zabezpieczania betonu i kamienia narażonego na uderzenia, ścieranie, wysoką temperaturę i oddziaływanie substancji chemicznych. Materiał ten zapewnia doskonałą odporność na oddziaływanie kwasów i wysokiej temperatury i jest idealny do zastosowań zarówno na powierzchniach poziomych jaki i pionowych w postaci warstwy o grubości do 6 mm (¼ cala.)

Materiał Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz) to niezawierający rozpuszczalników kompozyt do napraw dostarczany w postaci bazy, utwardzacza i osobnego kruszywa, który po wymieszaniu uzyskuje konsystencję umożliwiającą zastosowanie przy użyciu szpachli w celu odbudowy uszkodzonych powierzchni.

Główne zalety:

 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i udarnościowa.
 • Zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i ciepło.
 • Doskonała odporność chemiczna, szczególnie na kwasy nieorganiczne.
 • Proste mieszanie i stosowanie bez użycia specjalistycznych narzędzi — w razie potrzeby materiał może być stosowany w niewielkich ilościach.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Nie kurczy się bez względu na grubość zastosowanej powłoki.
 • Utwardzenie podczas eksploatacji pod wpływem kwasów zapewnia maksymalną odporność na kwasy.
 • Wygrzewanie zapewnia maksymalną odporność na wysoką temperaturę.
 • Ograniczenie przestojów dzięki szybkiemu utwardzeniu.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Doskonałe przyleganie do powierzchni metalowych i niemetalowych, w tym do betonu, cegły, marmuru, kamienia i wielu innych powierzchni sztywnych.

Zastosowania materiału BELZONA 4181 (AHR Magma-Quartz) obejmują:

 • Naprawianie i kładzenie nowych nawierzchni elementów, takich jak odpływy, studzienki, i kanały substancji chemicznych, oraz stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, a także stref ich transportowania i magazynowania.
 • Odbudowywania i zabezpieczanie powierzchni przylgowych kołnierzy betonowych.
 • Fugowanie, spajanie i dystansowanie narażonego na wysoką temperaturę i oddziaływanie kwasów wyposażenia, takiego jak piece, podpory konstrukcyjne, płytki i pompy.
Podstawowe dane techniczne:
Czas do zastosowania w temperaturze 25°C 30 minut
Czas do przywrócenia ruchu pieszego po utwardzeniu w temperaturze 25°C 8 godz. 
Zalecana wydajność krycia (opakowanie 15 kg) 1,05 m2
Przyczepnośćw próbie ścinania przy rozciąganiu (ASTM D1002) 16,55 MPa na stali, 4,13 MPa na betonie suchym * Oderwanie podłoża
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM D695) 63,09 MPa po utwardzeniu w temperaturze otoczenia
Odporność termiczna 150°C w warunkach suchych
Przyczepność do: betonu, kamienia, cegły, marmuru, stali i wielu innych powierzchni sztywnych.
Typowe zastosowania Odporny na działanie kwasów i wysokiej temperatury epoksydowy kompozyt do napraw, nakładania nowych powierzchni oraz zabezpieczania elementów betonowych i kamiennych.
Wielkość opakowania 15 kg, 25 kg
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Wycieki kwasu spowodowały uszkodzenia w strefie obróbki chemicznej
Odbudowa uszkodzonej powierzchni z użyciem materiału Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)
Nowa studzienka wymiennika ciepła wymagająca uszczelnienia odpornego na wysoką temperaturę
Materiał Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz) zastosowany na całej powierzchni
Eksploatowana od wielu lat podłoga w mleczarni narażona na oddziaływanie gorących czyszczących substancji chemicznych
Podłoga naprawiona z użyciem materiału Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)
Reprofilacja i zabezpieczenie kanałów ścieków agresywnych Belzona 4181
Naprawa wymurówek chemoodpornych w kolumnach procesowych Belzona 4181
Spoinowanie płytek chemoodpornych tacy stężonego kwasu azotowego Belzona 4181
Zabezpieczenie tacy stokażu kwasu azotowego Belzona 4181
Opakowanie produktu Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)
Numer: 
4181