Strona główna ❯❯ Zastosowania ❯❯ Zawory, elementy rurowe i instalacje

Zawory, elementy rurowe i instalacje

Powiązane produkty

Powiązane branże

Zastosowania

W każdym przemyśle oraz obiekcie, kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie oraz konserwacja rur. Uderzenia, przemrożenie, korozja, erozja oraz oddziaływanie substancji chemicznych to tylko niektóre przyczyny uszkodzeń a często i nawet zniszczenia rur, zaworów czy instalacji.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę przed erozją i korozją, firma Belzona przygotowała w swojej ofercie szeroki zestaw utwardzalnych na zimno materiałów kompozytowych przeznaczonych do napraw, a także powłok epoksydowych zapewniających ochronę przed erozją i korozją a także wykazujących doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych. Materiały te mogą być wykorzystane do regeneracji obudów zaworów, prowadnic i suwaków, membran i kompensatorów mieszkowych oraz jako powłoki zabezpieczające przed dalszymi uszkodzeniami.

Zimnoutwardzalne materiały kompozytowe mogą zostać użyte do wzmacniania osłabionych lub zniszczonych przez perforację rur. Kompleksowe rozwiązania proponowane przez firmę Belzona obejmują nakładanie łat na uszkodzone obszary oraz stosowanie wzmocnionych osłon wprost stworzonych do trwałej naprawy niskociśnieniowego wyposażenia nieodgrywającego krytycznej roli. W wypadku, gdy konieczna jest naprawa zgodna z normami ISO 24817 i ASME PCC-2, sugerujemy skorzystanie materiału Belzona SuperWrap II. Materiał ten stanowi znakomitą alternatywę da spawania. Może być stosowany zarówno w zimnym, jak i ciepłym klimacie, a także w szerokim zakresie temperatur (do 150°C (302°F)).

Materiały Belzona często są wykorzystywane w celu odbudowy uszkodzonych powierzchni przylgowych kołnierzy narażonych na działanie żrących substancji chemicznych a także korozję szczelinową, korozję galwaniczną oraz oddziaływanie pary wysokoprężnej. W wypadku gdy konieczne jest trwała ochrona przed wpływem środowiska zewnętrznego, kołnierze, mocowania i powiązane z nimi elementy rurowe mogą zostać zabezpieczone powłoką która umożliwia zdejmowanie oraz ponowne uszczelnianie. System ten obejmuje wytrzymałą i elastyczną powłokę wierzchnią Belzona 3411 (Encapsulating Membrane) oraz środek Belzona 8411 zapobiegający korozji.

Rozwiązania firmy Belzona opracowane z myślą o elementach rurowych obejmują:

 • Natychmiastowe usuwanie przecieków bez konieczności wstrzymywania produkcji
 • Trwałą naprawę rur za pomocą kompozytów epoksydowych do spajania płyt
 • Kompozytowe osłony rur do naprawy rur w warunkach wysokiego ciśnienia spełniające normy ISO24817 i ASME PCC2
 • Spajanie osłon i elementów dystansowych rur
 • Odbudowę skorodowanych lub odkształconych powierzchni przylgowych kołnierza w celu przywrócenia szczelności
 • Elastyczny, zdejmowalny system zabezpieczający do osłon kołnierzy
 • Specjalistyczne kompozyty do naprawy, które mogą być nakładane na podłoża zanieczyszczone olejem, mokre i podwodne, a także na gorące rury
 • Zabezpieczanie przed korozją od wewnątrz
 • Stosowane w płynie powłoki do pokrywania otulin
 • Zabezpieczanie przed korozją zewnętrzną, w tym korozją pod izolacją

Rozwiązania firmy Belzona opracowane z myślą o zaworach i instalacjach obejmują:

 • Naprawę gniazd zaworów, zabezpieczanie powierzchni przylgowych, tulei i gniazd dławików
 • Odbudowę prowadnic i suwaków zaworów
 • Uszczelnianie u klienta systemów kompensatorów i elastycznych mieszków
 • Naprawę poważnych uszkodzeń spowodowanych przez erozję
 • Naprawę i regenerację pękniętych korpusów zaworów
 • Zabezpieczenie wyposażenia od wewnątrz i od zewnątrz przed erozją, kawitacją, oddziaływaniem substancji chemicznych i wysoką temperaturą
 • Odlewanie uszczelnień i uszczelek odpowiadających konkretnym potrzebom z użyciem materiałów do naprawy elementów gumowych

Niezawierające rozpuszczalników, zimnoutwardzalne materiały do napraw Belzona nie wymagają prac gorących przez co pozwalają na prostą, bezpieczną aplikację, minimalizując jednocześnie koszty i przestoje. Z kolei powłoki epoksydowe ze składnikami ceramicznymi mogą być wykorzystywane do zapewniania wyjątkowej odporności na zniszczenia, a także na erozję, korozję i działanie substancji chemicznych w szerokim zakresie temperatur.

Galeria: