Strona główna ❯❯ Zastosowania ❯❯ Silniki i korpusy

Silniki i korpusy

Powiązane produkty

Powiązane branże

Zastosowania

W ofercie firmy Belzona znajduje się szeroka gama materiałów kompozytowych do napraw przeznaczonych do odbudowy silników oraz korpusów. Produkty te są stosowane np. w lokomotywach, generatorach czy silnikach jednostek morskich.

Kompozyty do napraw i odbudowy, na przykład Belzona 1111 (Super Metal), pozwalają na szybkie przywrócenie do stanu umożliwiającego eksploatację wyposażenia o krytycznym znaczeniu. Jest to korzystna alternatywa dla innych metod jak spawanie.

W wypadku zanieczyszczonych powierzchni, zalecane jest stosowanie produktu Belzona 1212. Jest to zimnoutwardzalny kompozyt stosowany do szybkiej aplikacji. Co istotne, nie wymaga on wcześniejszego przygotowania podłoża. Materiał jest szybkoutwardzalny i przylegający do powierzchni, może być stosowany na powierzchnie zaolejone, mokre lub nawet zanurzone.

Uszkodzenia które zostały wywołane przez negatywne oddziaływanie wysokiej temperatury, uderzeń oraz korozji mogą zostać szybko naprawione przy pomocy produktów Belse (zwłaszcza tych w formie pasty) przykładowo, używając odpornego na wysokie temperatury produktu do napraw Belzona 1511 (Super HT-Metal). Po przeprowadzonej naprawie, element może zostać zabezpieczony przy użyciu powłok wysokotemperaturowych z serii Belzona 1300 i Belzona 1500. Są to utwardzalne na zimno, niezawierające rozpuszczalników materiały przygotowane w roli powłok ochronnych stosowanych do różnych podłoży. Stanowią one barierę ochronną przed działaniem erozji oraz korozji aktywa eksploatowane w wysokich temperaturach.

Belzona 7111 sprawdza się w wylewaniu podlewek oraz fugowania z przeznaczeniem pod silniki. Produkt ten równo się rozprowadza po nieregularnych powierzchniach co daje doskonałe wyrównanie i Kotwienie. System ten zawiera wyłącznie składniki w postaci stałej, nie kurczy się podczas utwardzania a także cechuje się właściwościami samopoziomującymi. Umożliwia to szybkie i proste stosowanie. Belzona 7111 posiada stosunkowo wysoką wytrzymałość na ściskanie przy zachowaniu odporności na korozję i wibracje.

Gama kompozytów firmy Belzona do naprawiania elementów metalowych umożliwia:

  • Odtwarzanie profili zniszczonych stykających się z sobą powierzchni przekładni i korpusów
  • Precyzyjną odbudowę gniazd łożysk i tulei
  • Odtwarzanie zniszczonych gwintów w elementach, takich jak pokrywy i korki spustowe mis olejowych
  • Skuteczną naprawę pęknięć i perforacji spowodowanych przez uszkodzenia mechaniczne, zużycie, erozję i korozję
  • Naprawę uszkodzeń bloków i tulei cylindrów spowodowanych przez erozję, korozję oraz kawitację
  • Prostą naprawę i ponowne osadzanie panewek łożysk
  • Wypełnienie ubytków i uszkodzeń metalowych korpusów
  • Szybkie uszczelnienie porowatych i przepuszczalnych korpusów
  • Przywrócenie pierwotnych profili kołnierzy
  • Zapewnienie doskonałego wyrównania i kotwienia w przypadku wylewania podlewek i fugowania

Poza kompozytami do napraw elementów wykonanych z metalu, Belzona posiada w swojej ofercie gamę materiałów do naprawy i zabezpieczania elementów gumowych dzięki którym możliwe jest odtwarzanie wytrzymałych mocowań lub odlewanie nowych elementów mocujących. Z kolei do zabezpieczenia izolacji termicznej na powierzchni korpusu można również wykorzystać materiał Belzona 3211 (Lagseal).

Galeria: