Ożarów

Nasza Firma Ożarów (będąca członkiem międzynarodowego koncernu CRH) współpracuje z Firmą BELSE Sp. z o.o. od bardzo dawna. W czasie ponad 14 letniej współpracy BELSE Sp. z o.o. dostarcza dla naszych potrzeb szeroką gamę materiałów kompozytowych oraz ceramicznych BELZONA, które stosujemy w celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej podzespołów maszyn i  urządzeń oraz dla regeneracji części maszyn. 

W ostatnim czasie z szerokiej gamy produktów BELZONA zastosowaliśmy miedzy innymi materiał Belzona 5111. Jest to materiał ceramiczny, który został użyty do wykonania powłoki wewnątrz zbiornika pyłu węglowego o pojemności 100 m3 oraz w zbiorniku mieszaniny popiołów mokrych i dodatków żelazo nośnych o pojemności 400 m3.
Głównym celem zastosowania materiału Belzona 5111 było zabezpieczenie zbiorników mediów sypkich przed oklejaniem oraz zabezpieczenie wnętrza zbiorników przed wycieraniem.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z eksploatacji zbiorników wyłożonych materiałem Belzona 5111. Po pierwsze materiał cechowała łatwość aplikacji — malowanie pędzlem.
Całkowita grubość powłoki nie przekracza 200 µm, co w żaden sposób nie obciąża dodatkowo konstrukcji nośnej zbiorników.

Materiał ceramiczny Belzona po wyłożeniu i utwardzeniu utworzył na powierzchni zbiornika trwałą, lśniącą, powłokę, odporną na mechaniczne uderzenia i ścieranie.
Struktura materiału Belzona 5111 przeciwdziała przywieraniu magazynowanych materiałów, przez co zdecydowanie ograniczone zostało zjawisko oblepiania się wnętrza zbiornika. W ten sposób wyeliminowaliśmy zjawisko tworzenia nawisów wewnątrz stożków wylotowych ze zbiorników, które utrudniały spływ materiału.
Dzięki zastosowaniu materiału Belzona 5111 zapewniliśmy stabilne dozowanie pyłu węglowego oraz popiołów mokrych i dodatków żelazo nośnych do procesu technologicznego produkcji cementu.

W czasie naszej długoletniej współpracy Specjaliści z firmy BELSE Sp. z o.o. za każdym razem prowadzą szczegółową analizę przypadku, dla którego zostanie zaaplikowany materiał kompozytowy, po to, aby na bazie własnych doświadczeń dobrać taki rodzaj materiału BELZONA, który zagwarantuje najlepszą żywotność przy optymalnej cenie produktu.
Jakość materiałów BELZONA dostarczanych przez Firmę BELSE Sp. z o.o. oraz wsparcie know-how od Konsultantów Firmy spełnia nasze oczekiwania. Firmę tą cechuje profesjonalizm działania, z zawartych kontraktów na dostawę materiałów wywiązuje się terminowo, a wykonane usługi nadzoru przy regeneracji zapewniają wysoką jakość naprawionych części zamiennych. Współpraca z Firmą BELSE Sp. z o.o. jest dla nas satysfakcjonująca i zamierzamy ją kontynuować w przyszłości.