Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie II

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Formularz zgłoszeniowy - seminarium/szkolenie

pon., 18/05/2020 - 08:23 -- dkoszela