Białystok 2023 - Seminarium Techniczne, Belzona "Naprawy i zabezpieczenia w przemyśle

Film: