Strona główna ❯❯ Aktualnosci ❯❯ Warsztaty naukowo-techniczne „Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie”

Warsztaty naukowo-techniczne „Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie”

śr., 16/03/2022 - 07:31 -- ppryszcz

1 marca 2022 na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się kolejna edycja warsztatów naukowo-technicznych „Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie”. Spotkanie jest wynikiem wieloletniej bliskiej współpracy Belse z Uniwersytetem Morskim, kołem naukowym Nautica oraz przedstawicielami przemysłu morskiego. 

 

Technologia Belzona na Uniwersytecie Morskim 
Podczas części wprowadzającej, którą prowadził Dyrektor Techniczny Belse – Roman Masek, prezentowane były liczne przykłady zastosowań technologii kompozytowej Belzona w okrętownictwie i przemyśle stoczniowym. Belse od ponad 30 lat dostarcza w Polsce rozwiązania i materiały do napraw mechanicznych i regeneracji zużytych części, które pozwalają na ograniczenie kosztów remontów, eksploatacji, a także serwisu.  Zastosowanie technologii kompozytowej umożliwia zabezpieczenie praktycznie każdego rodzaju powierzchni przed skutkami erozji i korozji, także w warunkach morskich.  Materiały kompozytowe od wielu lat z powodzeniem stosowane są w przemyśle stoczniowym i okrętownictwie, umożliwiając wykonanie naprawy w pełnym zanurzeniu. 
 

Symulacja napraw w laboratorium Wydziału Mechanicznego
W ramach części warsztatowej, którą poprowadził Inspektor Nadzoru Belse – Kamil Ostaszewski wykonana została symulacja naprawy/usunięcia wycieku na rurociągu  (duże uszkodzenia rury z perforacją ścianki rurociągu włącznie). Naprawę wykonano dwiema metodami: poprzez zatamowanie wycieku za pomocą materiału Belzona 9611 oraz naprawę i regenerację uszkodzenia mechanicznego stalowego rurociągu materiałem Belzona 1111 z zastosowaniem stalowej nakładki. 
Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zobaczyć wykonanie podlewki wibroizolacyjnej materiałem Belzona 7111 na uprzednio przygotowanej podstawie (podpora linii wału łożyska ślizgowego). Podstawa została przygotowana poprzez wcześniejsze wykonanie szalunku z materiału  uszczelniającego – sznur dylatacyjny poliuretanowy. 
Na koniec części warsztatowej wykonana została naprawa i regeneracja poszycia gumowego łodzi pontonowej (RIB) materiałem Belzona 2311

Dziękujemy władzom Uczelni za umożliwienie organizacji warsztatów, a szczególne podziękowania kierujemy do
dr inż. Włodzimierza Kończewicza z Wydziału Mechanicznego UM za zaangażowanie i bliską współpracę. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za rekordową frekwencję oraz aktywny udział w spotkaniu.

 

FILM Z WARSZTATÓW