Strona główna ❯❯ Aktualnosci ❯❯ Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021

Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021

śr., 20/10/2021 - 08:22 -- ppryszcz

W dniach 13-15 października 2021 w gmachu Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021, zorganizowana przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych TEW oraz Instytut Maszyn Przepływowych, we współpracy z Politechniką Gdańską oraz Państwową Akademią Nauk.

Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek wystąpił w charakterze eksperta i omawiał problem erozji kawitacyjnej w eksploatacji maszyn przepływowych – w szczególności pomp i turbin wodnych, która prowadzi do obniżenia sprawności, wzrostu drgań, a nawet awarii i wyłączenia z eksploatacji. W referacie zostały dokładnie omówione zjawiska i procesy, które przyczyniają się do powstawania erozji kawitacyjnej, a także sposoby ograniczenia jej skutków. Przytoczone badania laboratoryjne dotyczące ochrony i odporności materiałów przeciw erozji kawitacyjnej wykazały, że największą wartością odporności wykazał się kompozyt polimerowy Belzona2141.

Podczas konferencji dyskutowano także o wyzwaniach, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce oraz w Europie w świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele urzędów centralnych, szeroko rozumianej hydroenergetyki i świata nauki, a także niezależni eksperci. Wymieniano opinie i informacje na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, nowych rozwiązań technicznych oraz wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych.

 

 

Link do galerii zdjęć