Strona główna ❯❯ Aktualnosci ❯❯ "Belzona - Innowacja w technice" Warsztaty Naukowo-Techniczne, Gdańsk

"Belzona - Innowacja w technice" Warsztaty Naukowo-Techniczne, Gdańsk

wt., 30/05/2023 - 11:27 -- ppryszcz

Już po raz VI w auli głównej Politechniki Gdańskiej zorganizowaliśmy warsztaty naukowo-techniczne pt. „Belzona – innowacja w technice” wraz z seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Tegoroczna konferencja jest wynikiem wieloletniej bliskiej współpracy Belse z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

 

Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i gromadzi przedstawicieli przemysłu morskiego, energetycznego, petrochemicznego, spożywczego, chemicznego i wielu innych. Program tegorocznych warsztatów porusza kwestie oszczędzania energii, modernizacji sprawnościowej, ochrony i regeneracji powierzchni, tak aby zapewnić najwyższą wydajność i efektywność na każdej płaszczyźnie. Uczestnikom wydarzenia przekazujemy 30 lat inżynierskiego doświadczenia Belse w polskim przemyśle. W programie także wystąpienia naukowców z Politechniki Gdańskiej, inspektora Urzędu Dozoru Technicznego oraz przedstawiciela Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. W ramach naszej współpracy partnerskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Specjalnej Pomorskiej Strefy Przemysłowej.

WZROST EFEKTYWNOŚCI I OSZCZĘDNOŚĆ 

Pierwszą cześć warsztatów poprowadził dyrektor techniczny Belse – mgr inż. Roman Masek, prezentując kompozytowe metody napraw i regeneracji metalowych części maszyn i urządzeń materiałami Belzona. Na licznych przykładach z polskich zakładów pokazaliśmy, jak bezpośrednio technologia Belzona wpływa na wydłużenie eksploatacji maszyn i urządzeń, wzrost efektywności oraz oszczędności w zakładzie. Następnie omawiane były zagadnienia dotyczące zastosowania powłok Belzona do ochrony przeciwkorozyjnej oraz zabezpieczeń chemoodpornych na zbiornikach, rurociągach i innych obiektach przemysłowych. Do części prezentacji z zakresu nowoczesnych technik spajania metali i tworzyw oraz wzmocnienia konstrukcji, odbył się krótki acz niezwykle merytoryczny pokaz praktyczny materiału Belzona 7311 przeznaczonego do spajania konstrukcyjnego, który cechuje się wyjątkowo wysoką wytrzymałością. Pokaz przeprowadził Inspektor Nadzoru Belse, mgr inż. Kamil Ostaszewski. Na koniec pierwszej części spotkania swoją prezentację na temat kawitacji i erozji kawitacyjnej w hydraulicznych maszynach wirnikowych, wygłosił dr hab. Janusz Steller z Ośrodka Hydrodynamiki Instytutu Maszyn Przepływowych

INNOWACYJNE METODY 

Druga część warsztatów to naukowe wystąpienia z elementami prac badawczych naukowców z Politechniki Gdańskiej. Metodę FSW jako innowacyjną technikę spajania przedstawiła mgr inż. Aleksandra Laska na przykładzie stopów aluminium. Temat twardości, rodzajów oraz metod jej wyznaczania omówiła dr inż. Alicja Stanisławska, a wpływ hybrydowej obróbki stopu Ti13Nb13Zr na jego właściwości fizykochemiczne przybliżyła mgr inż. Joanna Sypniewska. Procesy korozyjne występujące w przemyśle na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia w pracach badawczych przedstawił dr hab. inż. Stefan Krakowiak, profesor Politechniki Gdańskiej.

NADZIEJE POKŁADANE W WODORZE

Ostatnie wystąpienie wpisało się w charakter innowacji technologicznych, dotyczyło technologii wodorowych, które stanowią ogromne wyzwanie dla całego przemysłu, to właśnie w wodorze pokładane są ogromne nadzieje – przedstawił Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego, ekspert ds. urządzeń ciśnieniowych, Sebastian Kozikowski.

Zwieńczeniem części merytorycznej warsztatów była część artystyczna, którą poprowadził i przybliżył uczestnikom dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach, Robert Talarczyk. Koncert „Kompozytowy Blues” to zestawienie utworów muzyki filmowej w niezwykłych aranżacjach, w wykonaniu wybitnych muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic. W składzie: Piotr Kopiński – fortepian, Łukasz Bebłot – kontrabas, Michał Żymełka – perkusja, Grzegorz Kapołka – gitara.

Zagadnienia warsztatowe:

  • Jak oszczędzać energię i surowce
  • Jak chronić, wzmacniać i regenerować powierzchnie
  • Jak unikać długich dostaw i jak zmniejszyć koszty remontów
  • Jak przeprowadzać modernizacje sprawnościowe
  • Jak zapobiegać wyciekom na rurociągach, zaworach, zbiornikach przemysłowych
  • Jaka jest najbliższa przyszłość inżynierii materiałowej i źródeł energii

 

Foto relacja:

GALERIA ZDJĘĆ Z WARSZTATÓW

FILM Z WARSZTATÓW, KONCERT